Yrityksen markkinointi

Rakentaessaan yritykselleen markkinointistrategiaa, tulee vastaan melko suuri mahdollisuuksien maailma. Jo markkinointikanavia on itsessään monia ja valinta siitä mitä kanavia oman yrityksen tulisi hyödyntää, ei tule ottaa arpapelinä. Jokainen markkinointikanava kätkee strategisten mahdollisuuksien lisäksi myös huonot puolensa, jotka on hyvä ottaa huomioon valintoja tehdessään.

Suoramarkkinointi on markkinointikanavista vanhin ja myönnettäkön ettei se sanana tuo pelkästään positiivisia mielikuvia. Suoramarkkinointi kattaa sisälleen telemarkkinoinnin, suoramainoskirjeet, sähköpostit, tekstiviestit ja ylipäätään minkä tahansa markkinointimenetelmän jossa markkinoinnin kohdehenkilöön ollaan yhteydessä suoraan. Maineestaan huolimatta suoramarkkinointi on yhä edelleen hyödyllinen markkinointikanava, sillä se tarjoaa mahdollisuuden jota muut markkinointikanavat eivät juuri tarjoa; mahdollisuuden testata ja hallinnoida omaa viestintäänsä itse markkinoinnin aikana.

Mediamarkkinointi on sanana hyvin laaja. Siihen kuuluu kaikkien eri medioiden hyödyntäminen markkinoinnissa eli televisio, radio, sanomalehdet, ulkomainokset, internet jne. Oma lukunsa on tietysti sosiaalinen media, joka eroaa muusta mediasta siten että se antaa mahdollisuuden vuorovaikutteisuuteen potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja on sikäli vähän kuin mediamarkkinoinnin ja suoramarkkinoinnin risteytys. Kaikenlaisen mediamarkkinoinnin etu on se, että sen avulla voidaan tavoittaa suuret massat. Huono puoli taas se, että mikäli kohderyhmä on laaja eikä halua hukkua monien muiden mediamarkkinointia hyödyntävien yritysten joukkoon, joutuu monesti tekemään hieman kalliimpia ratkaisuja erottuakseen. Sosiaalinen media on toki useinkin ilmainen ratkaisu, mutta sen pelisäännöt on syytä opetella ennen kuin sitä alkaa hyödyntää markkinoinnissaan.

Parhaimman lopputuloksen kannalta markkinointia on hyvä kompata promootiolahjoilla. Ne ovat hyödyllisiä yrityksen brändin tueksi, sekä kohottamaan yrityksen imagoa, mutta samalla ne toimivat myös ihan perinteisen mainoksen tavoin. Promootiolahjoilla voi vahvistaa jo olemassa olevaa asiakassuhdetta tai antaa jotain mukavaa ja mieleen jäävää potentiaalisille uusille asiakkaille. Internetistä löytyy promootiolahjoihin erikoistuneita verkkokauppoja, kuten suomalainen Axon Profil, jonka valikoimiin on hyvä perehtyä sopivaa promootiotuotetta miettiessään.

Yleensä ihan ensimmäinen askel ennen yhdenkään markkinointikanavan valitsemista, on internet-sivuston luominen. Tilanne on nykyään se, että monesti kaikkien muiden markkinointikanavien tarkoitus on ohjata potentiaaliset asiakkaat yrityksen www-sivuille eli ellei sivuja ole olemassa tai ne ovat epäedustavat, on muu mainonta ja markkinointi monessa tapauksessa aika hukkaan heitettyä. Parhaimmillaan koko kuvio toimii siten että hyvin onnistunut markkinointikanavan valinta ja sen strategisesti harkittu hyödyntäminen ohjaa juuri oikean kohderyhmän tyylikkäälle ja hyvin toimivalle sivustolle, jossa asiakassuhde alkaa.